Cần có thêm chính sách đãi ngộ với giáo viên vùng cao

Nhằm chuẩn bị các điều kiện tiến tới xây dựng Luật Nhà giáo, Đoàn công tác Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã thực hiện cuộc khảo sát “Về việc thực hiện chính sách pháp luật về nhà giáo và trẻ em mẫu giáo tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo huyện Điện Biên và lãnh đạo 1 số phòng ban liên quan đã nêu ra những khó khăn vướng mắc, về cả đời sống cũng như những chính sách đối với đội ngũ giáo viên. Đặc biệt đối với giáo viên vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Cụ thể; hiện nay tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên vẫn chưa được giải quyết triệt để; Chưa có quy định về thời gian nhà giáo được luân chuyển công tác, nhất là chuyển từ vùng đặc biệt khó khăn về công tác gần nhà, hoặc về vùng trung tâm; Có những nhà giáo nữ từ khi nhận nhiệm vụ đến khi về hưu vẫn không được chuyển về gần nhà.

Đối với quy định về cấp phó trong các cơ sở giáo dục chưa phù hợp với quy mô trường có nhiều lớp, chưa kể đặc thù vùng cao, điểm trường xa cách, giao thông đi lại khó khăn.

Đối với chính sách đãi ngộ nhà giáo hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế nên giáo viên chưa thể yên tâm cho công tác giảng dạy. Ở vùng khó khăn khi nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau không được hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp…

Huyện Điện Biên cũng mong muốn trong thời gian tới Quốc hội, chính phủ cần có những chế độ cụ thể chi tiết về lương, phụ cấp và phúc lợi khác đối với nhà giáo ở từng vùng miền khác nhau.
Đoàn công tác đã tiếp thu ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu để trình Quốc hội trong thời gian tới. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Hoàng Hà -

Sơn Nam