Tạo hành lang pháp lý toàn diện bảo vệ quyền, lợi ích của nhà giáo

Tại TPHCM vừa diễn ra Hội thảo góp ý xây dựng Luật Nhà giáo, do Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì. Hội thảo có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục của Quốc hội; lãnh đạo ĐHQG cùng các trường thành viên, các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Luật Nhà giáo được xây dựng trong bối cảnh hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo đang chịu sự chi phối cùng lúc của nhiều luật khác nhau: Luật Giáo dục 2019, Luật Giáo dục Đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018), Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014… và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Cần thiết có 01 luật chung để tạo hành lang pháp lý rõ ràng, nâng cao vai trò, vị thế của Nhà giáo.

Đồng tình với việc ban hành luật Nhà giáo, các đại biểu ý kiến cần tập trung xoay quanh 05 nhóm chính sách mà Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đề xuất: định danh nhà giáo; tiêu chuẩn nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng; đào tạo bồi dưỡng và quản lý nhà nước. Luật mới không phải là văn bản tổng hợp các quy định liên quan từ nhiều luật khác mà phải thống nhất với các luật hiện hành.

Luật Nhà giáo đang được cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến từ các tổ chức, đơn vị liên quan. Luật đã được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2024, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Hải Triều -

Hữu Ái