Cần giải pháp mang tính đặc thù để hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thảo luận Chuyên đề 1 tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 sáng 19/9 về Tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế Quốc dân đã trao đổi về giải pháp để doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận các gói hỗ trợ.

GS.TS Tô Trung Thành cho biết, một trong những trở ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp hiện nay là thủ tục hành chính, quy trình tiếp cận gói hỗ trợ. Do đó, để chính sách đến doanh nghiệp thì cần cải cách, xử lý minh bạch đối tượng và giảm thiểu thủ tục quy trình tiếp cận gói hỗ trợ.

Theo GS.TS Tô Trung Thành, để chính sách bao phủ các đối tượng thực sự cần hỗ trợ thì cần tinh chỉnh chính sách cả về đối tượng và quy mô. Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khi tiếp cận hỗ trợ. Bản thân các doanh nghiệp này quy mô nhỏ, chuẩn mực kế toán không cao, ít tài sản đảm bảo. Mặt khác ngân hàng cũng không thể hạ chuẩn tín dụng. Vì vậy, cần giải pháp đặc thù cho nhóm đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về ngành nghề, do dư địa chính sách đang bị thu hẹp dần, do đó, cần tập trung chính sách cho các ngành lĩnh vực có tính lan tỏa thì mới có thể sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam