Cần thiết tiếp tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2023

Tại phiên họp Quốc hội chiều 24/5, sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43 năm 2022, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho rằng cần thiết ban hành chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, song cũng còn một số băn khoăn về nội dung giải trình của Chính phủ.

Theo báo cáo của Chính phủ, mặc dù kết quả thu NSNN của năm 2022 là tích cực, nhưng từ cuối năm ngoái và đặc biệt những tháng đầu năm nay đã cho thấy xu hướng giảm. Để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện giảm thuế GTGT như đã áp dụng năm 2022.Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh sự cần thiết ban hành chính sách giảm thuế GTGT. Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, sức mua và tiêu dùng giai đoạn hiện nay đã khác so với bối cảnh năm 2022. Thực tế, chỉ số bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng năm ngoái tăng dần từ quý 1 sang quý 2 và đạt đỉnh vào quý 3, song đã bắt đầu giảm dần từ quý 4 ngay trong thời điểm vẫn đang được áp dụng chính sách giảm thuế. Vì vậy, chính sách giảm thuế GTGT vào nửa cuối 2023 khó có thể phát huy tác dụng kích cầu và thúc đẩy tăng trưởng như năm ngoái. Vì vậy các biện pháp kích cầu trong năm 2023 cần tập trung vào tháo gỡ các nút thắt để tăng cường giải ngân và phát huy hiệu quả của chi đầu tư công trong gói phục hồi kinh tế hơn là tiếp tục các chính sách giảm thu ngân sách.