Cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không giấy tờ trước ngày 1/7/2014

Chính phủ mới thống nhất với phương án đã thiết kế trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi Chính phủ. Trong đó, quy định thời điểm công nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật đất đai, không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền đến trước ngày 1/7/2014.

 Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014 nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp thì diện tích được công nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở quy định của luật này thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở. Trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam