Câu chuyện hôm nay: Đào tạo nghề, hướng nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi

Đào tạo nghề, hướng nghiệp cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số. Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng là cả một hành trình kéo dài để thay đổi tư duy, lựa chọn con đường làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo của người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi Quảng Ngãi.

Có lao động sau đào tạo, hướng nghiệp đã lựa chọn phát triển kinh tế nông nghiệp. Có lao động lựa chọn vào làm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Có lao động lại tìm hướng xuất khẩu lao động để có cơ hội thay đổi cuộc đời.

Công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp cho lao động miền núi mà Quảng Ngãi duy trì lâu nay đã giúp cho địa phương này dần hình thành được lực lượng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số có kiến thức, có tay nghề, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo bền vững ở miền núi.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Song Hiền -

Minh Huy