Câu chuyện hôm nay: Nâng cao chất lượng y tế cơ sở của Thủ đô

Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng tuyến y tế cơ sở….., hệ thống bác sỹ gia đình………, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại là những hoạt động được Hà Nội tập trung triển khai thực hiện kể từ khi thành phố mở rộng địa giới hành chính nhằm tăng cường sự tiếp cận và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cơ sở.

Dù có nơi, có thời điểm người dân chưa quan tâm, chưa thực sự tin tưởng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở và bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, nhưng với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ đã mạng lại hiệu quả thiết thực, vừa giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, vừa giúp Nhân dân có được sự chăm sóc y tế toàn diện nhất ngay từ cơ sở.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Bích Nhung -

Quốc Hưng