Câu chuyện hôm nay: Để thiết chế văn hóa thể thao thực sự trở thành điểm sáng trong lòng đô thị Hà Nội

Thư viện vẫn là nơi để người dân tìm tới đọc sách. Nhà văn hóa vẫn là nơi để người dân sử dụng cho các cuộc hội họp. Nhà hát vẫn là điểm để người dân thưởng thức các giá trị nghệ thuật. Hay các trung tâm văn hóa - thể thao vẫn là nơi để người dân tìm tới để rèn luyện sức khỏe.

Trên thực tế, dù Hà Nội có phát triển đến đâu thì các thiết văn hoá - thể thao mang tính cộng đồng là điều không thể thiếu. Thậm chí, với một thủ đô đang ngày càng khẳng định sự lớn mạnh của mình thì các thiết chế văn hoá - thể thao lại càng phải được coi trọng. Bởi đây là nơi gắn kết cộng đồng, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân và cũng là nơi đóng vai trò duy trì, gìn giữ những giá trị truyền thống của thủ đô.  Tuy nhiên, làm thế nào để phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hoá - thể thao của thủ đô trong giai đoạn hiện nay không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Anh Thư