Câu chuyện pháp luật: Những đứa trẻ thiệt thòi

Trên địa bàn các tỉnh vùng cao Tây Bắc, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống hoặc mất cân bằng giới tính vẫn tồn tại khá phổ biến. Thực trạng này đã để lại những hệ lụy như giảm chất lượng cuộc sống và ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thậm chí, tương lai của những đứa con thơ khi sinh ra rất dễ đối diện với đói nghèo, bệnh tật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hoàng Hà -

Sơn Nam