Câu chuyện pháp luật: Xóa tảo hôn để nâng cao chất lượng cuộc sống

Tảo hôn và kết hôn cận huyết thống vốn là câu chuyện không mới ở các tỉnh Tây Bắc, nhất là địa bàn vùng núi cao, vùng biên giới khó khăn nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đáng buồn là qua nhiều năm, mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền song con số các cặp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giảm rất ít, đòi hỏi cần có thêm rất nhiều sự chung tay của các cấp, các ngành, các đoàn thể và chính quyền địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Thuý Hà