Chậm phối hợp trong làm kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ Công thương và các địa phương về Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII. Đến nay, bản kế hoạch này vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa thể hoàn thiện do thiếu thông tin phối hợp từ các địa phương.

Tờ trình Kế hoạch do Bộ Công thương soạn thảo xác định rõ chi tiết kế hoạch phát triển đối với các nguồn điện như LNG, điện than, thủy điện. Đồng thời làm rõ công suất các nguồn năng lượng tái tạo từ điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi và thủy điện tái tạo, phân bổ tới các địa phương, các vùng.

Khác với các Quy hoạch trước đây, Quy hoạch điện VIII không quy hoạch dự án mà chỉ quy hoạch địa điểm và công suất. Chi tiết các dư án sẽ được đưa vào bản Kế hoạch triển khai. Vì vậy, các địa phương cần tự rà soát các dự án trong thực tế, căn cứ theo phân bổ của Quy hoạch để gửi Bộ Công thương hoàn thiện Kế hoạch. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 52/63 tỉnh thành phản hồi lại, đáng chú ý các địa phương đều đề nghị “nới thêm” công suất được phân bổ.

Việc hoàn thiện Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII cần được thực hiện hết sức khẩn trương, đảm bảo đến năm 2025 không để thiếu điện. Tuy nhiên, dự thảo kế hoạch vẫn chưa hoàn chỉnh dù đã gần hết năm 2023, đặt ra lo ngại lớn về tình trạng thiếu điện trong năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công Thương tiếp thu các ý kiến theo hướng tạo thuận lợi cho dự án thủy điện nhỏ bền vững với môi trường; không có giới hạn đối với điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu,… Ngoài ra, những dự án thuộc Quy hoạch Điện VII vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Quy hoạch Điện VIII phải đưa vào danh mục, tránh để trì hoãn trong triển khai và lãng phí nguồn lực, niềm tin của nhà đầu tư.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Minh -

Ngọc Tuấn