Chăm sóc sức khỏe nhân dân là ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước

"Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Đây là một trong những ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, phải tiếp tục đầu tư các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực một cách thích hợp cho ngành y tế". Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh như vậy khi tới thăm và làm việc với Bộ Y tế vào sáng nay, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhất là năm 2023, ngành Y tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả toàn diện cả về hoàn thiện thể chế chính sách, công tác quản lý nhà nước và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực y tế được tập trung với nhiều chủ trương, chính sách, nhiều luật, nghị quyết, nghị định... được Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành, trong đó có nhiều quyết sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù, góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo động lực cho ngành y tế.  Bộ Y tế đã nỗ lực trong việc tham mưu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tế, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. 

Các thành viên đoàn công tác đề nghị, Bộ Y tế nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ các dự án Luật theo Kế hoạch 81 của UBTVQH, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đăng ký vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khi đủ điều kiện như dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, dự án Luật Dân số, dự án Luật An toàn thực phẩm. Năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”. Bộ Y tế cần sớm có báo cáo rà soát, đánh giá các nội dung theo yêu cầu, kế hoạch và đề cương chi tiết. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, bác sĩ, nhân viên, người lao động ngành Y tế những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương ngành Y tế từ đầu nhiệm kỳ đã vượt mọi khó khăn, kiểm soát, khống chế thành công đại dịch Covid - 19; trân trọng và cảm ơn những đóng góp, hy sinh thầm lặng của những “chiến sỹ áo trắng” đã bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh sức khỏe, tính mạng của bản thân, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, ngành y tế đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang đứng trước những cơ hội, niềm tin để tiếp tục phát triển.  

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong Bộ Y tế và toàn ngành Y tế tiếp tục quán triệt đầy đủ vai trò của ngành, lời căn dặn của Bác Hồ đối với cán bộ, nhân viên y tế và chủ trương của Đảng ta đối với lĩnh vực y tế, tập trung nhất tại Nghị quyết số 20, Nghị quyết số 21 của Trung ương Đảng về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới

Nhất trí với ý kiến của các thành viên Đoàn công tác về việc không nên đẩy vấn đề tự chủ, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, mục tiêu cao nhất của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng một hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị. Tự chủ không phải là mục tiêu cuối cùng của đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế. Cùng với đó, Bộ Y tế cần tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp được giao chủ trì và xây dựng lộ trình phù hợp đối với các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Nhấn mạnh “nghề y là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt; phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung hơn nữa cho công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế. Cần nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế, có giải pháp và chính sách ổn định, lâu dài để giữ chân nhân viên y tế, thu hút, trọng dụng nhân lực trình độ cao, chuyên môn giỏi. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định các cơ quan của Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ để tiếp tục hiện thực hóa chủ trương của Đảng “Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân và sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị”. 

Đặng Linh -

Quang Sỹ