Truyền hình Quốc hội với Bộ trưởng: Nhiều chính sách quan trọng đối với ngành Y được Quốc hội ban hành trong năm 2023

Năm 2023 ngành y tế đã phải đối mặt với một loạt những khó khăn, thách thức. Sau khi dịch Covid - 19 kết thúc, lượng người đi khám, chữa bệnh tăng đột biến, gây nên những áp lực liên quan tới hệ thống khám, chữa bệnh phục vụ cho người dân.

Những khó khăn của nhiều nước trên thế giới và chính nội tại của Việt Nam với các quy định liên quan đến mua sắm, đấu thầu cũng đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện vấn đề mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Những áp lực đến từ “làn sóng” đội ngũ nhân viên y tế bỏ việc, nghỉ việc, chuyển công tác trong năm 2022 đã tác động rất lớn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2023.

Bên cạnh đó, nhân lực và năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; công tác đào tạo nhân lực ngành y tế còn những vấn đề về việc bảo đảm chất lượng…

Theo dự kiến đến năm 2036 hoặc 2038 Việt Nam sẽ chuyển sang thời kỳ dân số già hóa các vấn đề áp lực đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, nhất là mục tiêu chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi cũng cần phải có những điều chỉnh…

Những vấn đề liên quan đến các cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý cần phải rà soát và ban hành một cách đầy đủ hơn.

Song dưới sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ với việc ban hành một loạt các cơ chế, chính sách mới, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Y tế cùng toàn thể các đơn vị trong ngành đã quyết tâm rất lớn triển khai thực hiện để hoàn thành các mục tiêu mà Quốc hội và Chính phủ giao trong năm 2023; định hướng phát triển cho năm 2024 để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ cho toàn dân.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Dương Dung