Chính phủ chỉ đạo sửa đổi quy định giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 475/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đánh giá để đề xuất sửa đổi, bổ sung theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị định số 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường cho phù hợp, trong đó nghiên cứu sửa đổi quy định về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường (hoàn thành trong tháng 12/2023).

Hiện nay, công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh (sở quản lý văn hóa) có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường. Cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định của Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động trừ các thiết bị báo cháy nổ.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường: phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80m2 trở lên, không kể công trình phụ. Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200m trở lên.

(*) Nguồn: Tiền phong

Việt Bắc