Chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 4/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp mở rộng để thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, đây là nội dung thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật với nhiều chính sách mới, đặc thù và có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội, các đại biểu cần tập trung, bám sát quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và gợi ý thảo luận của Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, đi đúng trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp vào các vấn đề trong hồ sơ do Chính phủ trình và dự thảo Báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện hồ sơ. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh “đã truy đến cùng thì phải kiến tạo đến cùng, không được bàn lùi”, nhất là chuyên đề giám sát 3 Chương trình mục tiêu quốc được đánh giá rất cao, đã chỉ rõ được các khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Do đó, cần tìm ra được phương án tối ưu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thanh Hải -

Văn Thắng