Chống tham nhũng không có vùng cấm: Tại sao số vụ việc vẫn gia tăng?

Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, có bước đột phá mới, đạt nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc. Đặc biệt số vụ tham nhũng không ngừng tăng cao. Nhiều câu hỏi được các đại biểu đặt ra khi cho ý kiến vào các Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng tại phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Tư pháp diễn ra hôm 06/9 .

Theo Báo cáo của Chính phủ,  năm 2023, tội phạm tham nhũng, chức vụ phát hiện tăng hơn 71% về số vụ, hơn 116% về  số đối tượng, đặc biệt số vụ nhận hối lộ phát hiện tăng hơn 312%.

Theo các đại biểu, những số liệu này, một mặt cho thấy công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhưng mặt khác cũng thể hiện công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế nên đã để xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng.

Theo các đại biểu, kết quả phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai tài sản không trung thực còn chưa tương xứng thực tế. Số liệu Báo cáo cho thấy, đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với hơn 13.000 người nhưng chỉ phát hiện, xử lý kỷ luật đối với 54 người do kê khai không trung thực; trong khi đó, qua giám sát của Uỷ ban Tư pháp và dư luận, cử tri cho thấy tình trạng vi phạm việc kê khai tài sản, thu nhập diễn ra còn nhiều.

Quang Anh -

Sỹ Cường