Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh: Nhiều kết quả nổi bật sau hoạt động giám sát việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông

Năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trên cơ sở kết quả giám sát, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị để thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban VHGD Nguyễn Đắc Vinh đã dành cho THQHVN cuộc trò chuyện về vấn đề này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam