Chủ tịch Quốc hội lo lắng vì nhiều chính sách quan trọng vẫn "chưa thấy tăm hơi"

Cho ý kiến về dự kiến chương trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 cần siết lại kỷ cương làm việc, nếu để xảy ra chậm trễ thì sẽ truy cứu trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cơ bản nhất trí về dự thảo Nghị quyết này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tích cực chuẩn bị các nội dung liên quan đến: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Quy hoạch không gian biển quốc gia…. để đảm bảo được chất lượng cũng như tiến độ trình tại kỳ họp bất thường vào tháng 1 tới đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: tinh thần phiên họp của Ủy ban TVQH tháng 1/2024 là chỉ ưu tiên các nội dung liên quan đến kỳ họp bất thường, trong đó, tập trung vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội băn khoăn là đến giờ, những nội dung quan trọng vẫn chưa thấy “tăm hơi”.

Trước thực trạng điều chỉnh chương trình quá nhiều, quá sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong năm 2024 cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, phải truy cứu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra chậm trễ.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Chính phủ đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các văn bản để trình QH.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa để trình các dự án đạt chất lượng, đúng tiến độ nhằm đảm bảo chất lượng phiên họp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam