Chưa có tiêu chí đánh giá, doanh nghiệp khó tiếp cận tín dụng xanh

Vừa qua, tại TPHCM, Báo Sài Gòn giải phóng tổ chức hội thảo “Tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon”. Hội thảo là diễn đàn để thảo luận, đóng góp ý kiến, cùng các nhà quản lý và hoạch định chính sách tìm ra tiếng nói chung cùng các hiệp hội, doanh nghiệp cho hành trình xanh của nền kinh tế.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đóng góp ý những vấn đề còn chưa rõ, những vướng mắc trong doanh nghiệp hướng liên quan đến tín dụng xanh. Việc tiếp cận nguồn tín dụng xanh đối với các doanh nghiệp Việt, hiện nay còn nhiều khó khăn do chưa có các bộ tiêu chí đánh giá cụ thể từ các tổ chức tín dụng.
 
Các chuyên gia cho rằng, khó khăn khi tiếp cận nguồn tín dụng xanh của doanh nghiệp, đó chính là không có những hướng dẫn cụ thể từ các Bộ ngành trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn để tiếp cận nguồn tín dụng từ các tổ chức tài chính. 
 
Chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu trong thời gian tới. Việc có thêm những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp từ phía các Bộ, ngành và địa phương sẽ là động lực giúp việc xanh hóa trở nên khả thi, từ đó hiện thực hóa cam kết của Việt Nam về đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 tại COP26.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Quyền -

Quang Thắng