• 2283 lượt xem
  • 04:57 15/06/2023
  • Xã hội

Chương trình 60+: Cần sửa đổi Luật Người cao tuổi để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Luật Người cao tuổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2010, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã cụ thể hóa bằng nhiều chính sách ưu đãi đối với người cao tuổi. Từ đó, đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, từng bước cải thiện đời sống vật chất của phần lớn người cao tuổi.

Dù vậy, sau 13 năm thi hành đến nay, một số quy định của luật vẫn chưa thật sự đi vào cuộc sống, nhiều hạn chế, bất cập của luật cũng đã bộc lộ, cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp thực tiễn. Chương trình 60+ số này sẽ đề cập đến một số vấn đề hạn chế, bất cập đó.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

 

Như Thảo