Chương trình 60+: Phát huy tiềm lực đội ngũ nữ trí thức cao tuổi

Nữ trí thức Việt Nam là một bộ phận quan trọng của đội ngũ trí thức cả nước và là bộ phận tinh hoa của phụ nữ Việt Nam. Vai trò của người phụ nữ, nhất là nữ trí thức ngày càng được coi trọng và đánh giá cao. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc phát triển đội ngũ trí thức cả nước, trong đó có nữ trí thức.

Bước vào giai đoạn mới với nhiệm vụ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, thực hiện cuộc cách mạng 4.0 với nền kinh tế số và hội nghập quốc tế, phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện công bằng xã hội, ngày càng đỏi hỏi phải quan tâm nhiều hơn nữa đối với đội ngũ nữ trí thức.

Vậy thực tế việc phát huy vai trò sự đóng góp của đội ngũ này ra sao, còn những khó khăn rào cản gì đối với họ, cũng như làm thế nào để khai thác tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao này, nhất là sau khi họ nghỉ hưu?

Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiện nay cứ 4 doanh nghiệp đang hoạt động thì có 1 doanh nghiệp do doanh nhân nữ làm chủ; trong đó có nhiều nữ doanh nhân thành đạt ở tuổi nghỉ hưu, bởi bằng uy tín và kinh nghiệm tích lũy được họ đã vận dụng thành công trong điều hành phát triển doanh nghiệp. Hàng năm, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã đóng góp không nhỏ vào GDP của đất nước. Đặc biệt, khi đối mặt với khó khăn, nữ doanh nghiệp quan tâm hơn đến các chính sách cho người lao động và những đóng góp cho xã hội.

Dù có nhiều đóng góp cho xã hội, song doanh nghiệp do nữ làm chủ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Đặc biệt trong tiếp cận tài chính, thông tin thị trường, các cơ hội đào tạo nâng cao kiến thức, xúc tiến thương mại, các nguồn lực của Chính phủ, và các mạng lưới.

Dù ở độ tuổi nào đội ngũ trí thức nói chung và nữ trí thức nói riêng đều mong muốn được cống hiến hết mình và được trân trọng, được tôn vinh ghi nhận sau những nỗ lực cống hiến ấy. Chính các chế độ tôn vinh, đãi ngộ hợp lý sẽ trở thành động lực quan trọng để động viên, thu hút và nâng cao khả năng lao động, sáng tạo của đội ngũ tinh hoa này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình! 

Thực hiện : Hải Điệp Như Thảo