COP 26: Doanh nghiệp và trách nhiệm tái chế

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đã và đang được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới để kiểm soát chất thải thải ra môi trường. Từ ngày 1/1/2024, Việt Nam cũng bắt đầu áp dụng công cụ EPR như một quy định bắt buộc của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Đây được xem là một bước tiến dài và một nỗ lực đáng kể của quốc gia trong việc giữ gìn nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau.  

Vậy hiện các doanh nghiệp của Việt Nam đang thực hiện quy định mới này như thế nào? Họ  gặp phải khó khăn và vướng mắc gì trong quá trình thực thi? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình COP26 ngày hôm nay.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam