COP 26 lSố 40l: Phát triển năng lượng sạch: Xu thế và thách thức

Để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất và sự cạn kiệt của các nguồn hóa thạch, việc phát triển các nguồn năng lượng sạch trở thành xu thế chung của toàn cầu. Ở Việt Nam, năng lượng là lĩnh vực phát thải carbon nhiều nhất, chiếm đến 60% tổng lượng phát thải.

Dự báo đến năm 2030, tỷ lệ phát thải của năng lượng còn tăng đến 73%. Chính vì vậy, phát triển nguồn năng lượng sạch không chỉ bảo đảm nguồn cung cấp điện năng cho đất nước với chi phí hợp lý, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu net zero vào năm 2050. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng và cơ hội để phát triển nguồn năng lượng này. Giải pháp nào để thúc đẩy phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam? Đây là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chương trình COP26 ngày hôm nay. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Thực hiện : Kim Thanh Kim Thoa Hiền Trang