COP26: Giải bài toán quản lý bền vững tài nguyên nước

Việt Nam mặc dù chưa phải quốc gia thiếu nước nghiêm trọng nhưng tài nguyên nước đang ẩn chứa nhiều yếu tố kém bền vững, nguy cơ suy thoái, cạn kiệt có chiều hướng gia tăng, cùng những tác động của biến đổi khí hậu. Việc khai thác nguồn nước chưa được kiểm soát chặt chẽ, cùng tình trạng ô nhiễm nước mặt ngày càng tăng cả về mức độ nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng… Cần phải làm gì để bảo vệ, cải thiện, quản lý và phát triển bền vững nguồn nước? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình COP26 của chúng tôi ngày hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Thoa -

Hiền Trang