COP26: Lộ trình xây dựng và vận hành thị trường carbon của Việt Nam

Để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam đang từng bước phát triển thị trường carbon trong nước tập trung vào việc bắt buộc mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính đồng thời xem xét hội nhập thị trường quốc tế. Việt Nam đưa ra lộ trình đến năm 2028 sẽ có thị trường carbon trong nước chính thức. Với điều kiện hiện nay kế hoạch này có khả thi hay không? Cần làm gì để xây dựng và vận hành thị trường này trong khoảng thời gian 5 năm tới?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam