COP26 |SỐ 15|: Chuyển dịch năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Dưới tác động của biến đổi khí hậu và khan hiếm nhiên liệu, thời gian qua, trên thế giới đã bắt đầu diễn ra xu hướng chuyển dịch năng lượng, trong đó đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và chú trọng sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

Là một nước đang phát triển, tỷ trọng điện than vẫn chiếm tới 32% tổng công suất nguồn điện toàn quốc, việc chuyển dịch năng lượng là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Vậy để hiện thực hóa những cam kết tại Cop26, Việt Nam đã và đang làm gì để thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ và bền vững nhưng vẫn đảm bảo an ninh năng lượng? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình Cop26 ngày hôm nay.

Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình!

 

Kim Thanh