Cử tri hỏi Đại biểu trả lời |Số 2|: Nghị định 05/NĐ-CP và những thắc mắc về chế độ phụ cấp nghề với cán bộ dân số

Nghị định 05/2023/NĐ-CP tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế đã kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số... Giải pháp nào để tháo gỡ những bất cập này? Tất cả những câu hỏi, thắc mắc sẽ được thảo luận cụ thể và chi tiết trong chương trình "Cử tri hỏi ĐBQH trả lời".

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam