Cử tri hỏi Đại biểu trả lời |Số 4|: Tiếp công dân phải gắn với khiếu nại, tố cáo

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2023, Trụ sở tiếp công dân Trung ương và các cơ quan của Quốc hội đã tiếp gần 1000 lượt công dân. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chậm trả lời, giải quyết kiến nghị, đơn thư lòng vòng. Tại sao lại có tình trạng này? Đâu là những bất cập trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo? Giải pháp nào để tháo gỡ những bất cập?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam