Cử tri kiến nghị khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, thiếu trường học

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị cần khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, thiếu giáo viên, trường học….

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cử tri và Nhân dân đánh giá cao nỗ lực của ngành Y tế, tuy nhiên cũng đề nghị có giải pháp để khắc phục những tồn tại còn hiện hữu.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, cử tri, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao công sức của đội ngũ nhà giáo cả nước khắc phục mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục, đào tạo; đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tuy nhiên đề nghị cần giải quyết việc thiếu giáo viên, thiếu trường học.

Cử tri và nhân dân kiến nghị với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá tổng thể các nguy cơ về thiên tai, sạt lở đất, cháy nổ, an toàn hồ đập, an toàn giao thông, an toàn khi tổ chức các sự kiện có đông người.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!