Cuốn sách tôi chọn 31/03: Nhìn lại công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc

Trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, thế kỷ X có vị trí, vai trò rất quan trọng, được xem là “thế kỷ bản lề”, ghi dấu công lao của họ Khúc mà đại diện tiêu biểu là Tam Khúc chúa trong sự nghiệp đấu tranh với thế lực ngoại bang, kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc, giành quyền độc lập, tự chủ của dân tộc.

Nhằm giúp bạn đọc, những người nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời cổ đại và trung đại nói chung có thêm nguồn sử liệu nghiên cứu về họ Khúc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cũng như bối cảnh lịch sử của đất nước lúc bấy giờ, NXB Chính trị quốc gia sự thật đã gửi đến các bạn đọc ấn phẩm: “Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X trong lịch sử dân tộc Việt Nam” do TS. Khúc Minh Tuấn chủ biên. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Nhà văn, Đạo diễn Lê Duy Nghĩa về những điểm đặc sắc của cuốn sách này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Thực hiện : Hải Linh Linh Chi