Cuốn sách tôi chọn: Hoan Châu ký - tiểu thuyết về gia tộc Nguyễn Cảnh

Nói đến tiểu thuyết lịch sử chương hồi Việt Nam, hầu như ai cũng biết đến “Hoàng Lê nhất thống chí” mà ít người biết đến một cuốn sử đầu tiên đã ra đời trước đó cả trăm năm: cuốn “Hoan Châu ký”.

Đây là cuốn gia phổ được người trong dòng họ Nguyễn Cảnh viết vào khoảng thế kỷ XVII, và bản sao viết tay của tài liệu này đã được họ Nguyễn Cảnh tặng cho Viện Nghiên cứu Hán Nôm vào năm 1983. Trong chuyên mục “Cuốn sách tôi chọn” hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông NGUYỄN CẢNH BÌNH - Chủ tịch Alpha Books (một người con của dòng họ Nguyễn Cảnh) về cuốn sách được coi là nguồn sử liệu trực tiếp, cung cấp nhiều thông tin cụ thể, phong phú, có giá trị bổ sung cho nội dung các bộ sử chính thức viết về thời kỳ Lê Trung Hưng mới được Omega+ và NXB Thế giới tái bản. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hải linh -

Linh chi -

Minh Quốc