Cuốn sách tôi chọn: Văn chương như là quá trình dụng điển - nghiên cứu văn học chỉ dừng lại ở văn bản đó là hoang tưởng

Cuốn sách “ Văn chương như là quá trình dụng điển” của Tiến sĩ Ngô Tự Lập là những lập luận thấu đáo khởi đi bằng lý thuyết mới từ phương Tây, được đưa trở về gần với quan niệm văn chương truyền thống phương Đông và cho rằng nghiên cứu văn học nếu chỉ dừng lại ở văn bản thì chỉ là một sự hoang tưởng.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Việt Hoà Như Huỳnh