Đã đặt hàng đủ 10 loại vaccine để phục vụ tiêm chủng mở rộng

Đến thời điểm này, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã hoàn thành đặt hàng 10/10 loại vaccine sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng từ các nhà sản xuất trong nước để nhanh chóng phân bổ, chuyển đến các địa phương ngay những ngày đầu tháng 1 này.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký hợp đồng đặt hàng 9 loại đủ để tiêm chủng bù mũi cho trẻ em chưa được tiêm trong năm 2023 và các trẻ đến lịch tiêm trong 6 tháng đầu năm nay. Riêng vaccine Rota phòng bệnh tiêu chảy cấp, là vaccine mới sẽ đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng để tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi, dự kiến sẽ được triển khai từ quý II năm nay.    

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam