Tổ giám sát các đơn vị sự nghiệp công lập làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Phước

Sáng nay (5/5), Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” đã làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai làm trưởng đoàn.

Đến hết năm 2023 toàn tỉnh có 392 cơ sở giáo dục công lập, so với năm 2018 giảm 48 trường. Số lượng người làm việc tại các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT. Là 2.672 biên chế. Thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại, tinh giản biên chế với một số chức danh hành chính, kế toán, y tế học đường Sở đã cắt giảm 50% chức danh hành chính ở các đơn vị. Tuy nhiên mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể về chính sách tiền lương mới. Bên cạnh đó, hiện nay tỉnh còn thiếu hơn 1600 biên chế giáo dục nên khó khăn cho các đơn vị trong bố trí giáo viên. Do đó, sở GD&ĐT tỉnh Bình phước kiến nghị TW cho phép các địa phương thiếu giáo viên, thiếu nguồn tuyển dụng được tuyển dụng sinh viên, giáo viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Đồng thời, sớm triển khai chính sách tiền lương mới cũng như cơ chế, chính sách nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động từ việc tổ chức, sắp xếp bộ máy.

Thanh Hải -

Đức Minh