Đã đấu giá thành công hơn 5.400 biển số ô tô

Thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết, theo thống kê mới nhất, đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công 5.421 biển số ô tô. với tổng giá trị đấu giá hơn 754 tỷ đồng.

Trong số này, nhiều biển số đẹp đã được chủ sở hữu hoàn tất nghĩa vụ tài chính sau đấu giá để gắn lên phương tiện. Đối với những biển số hết thời hạn niêm yết nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam cũng đã hoàn tất thủ tục hoàn trả lại về kho biển số của Bộ Công an theo đúng quy định của pháp luật. Còn với các tài sản đấu giá thành công nhưng bị khách hàng bỏ cọc, công ty sẽ đưa ra đấu giá khi có quyết định của Bộ Công an về việc tổ chức đấu giá lại và niêm yết thời gian tổ chức trên trang thông tin đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô.

Dự kiến, các cuộc đấu giá của phiên đấu giá thứ hai được tổ chức từ ngày 16/12, thời hạn nộp tiền đặt trước của các biển số xe ô tô sẽ được cập nhật hàng tuần. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam