Đà Nẵng: Cần chấn chỉnh hoạt động du lịch tự phát

Đến nay, Đà Nẵng đã hình thành được nhiều khu du lịch sinh thái, tạo nhiều sản phẩm gắn với thiên nhiên và môi trường. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khu du lịch hoạt động chưa đúng quy định pháp luật, cần sự chấn chỉnh theo đúng chủ trương phát triển của thành phố. Ghi nhận tại huyện Hòa Vang.

Với lợi thế về thiên nhiên đa dạng, huyện Hoà Vang từng bước phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng, điều này đã tác động đến cuộc sống người dân, tạo sinh kế và nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và văn hóa truyền thống nơi đây.

Ông A LĂNG ĐỢI - Khu du lịch Suối Hoa, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng: “Huyện sẽ đi kiểm tra xem có phá hoại rừng không, kiểm tra thực phẩm có an toàn không (sau đó) huyện cấp phép, và đánh thuế đất rừng với người làm du lịch tại đây”.

Qua giám sát về tình hình quản lý đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn, HĐND thành phố Đà Nẵng ghi nhận nhiều điểm tại Hòa Vang có tình trạng tự ý dựng các lều sạp, trang trí tiểu cảnh trên đất nông nghiệp để phục vụ vui chơi, trải nghiệm và có cả lưu trú, chưa phù hợp quy định pháp luật.

Ông LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng: “Có quán cafe ngay giữa đồng ruộng mà xã hội cổ vũ, coi là việc bình thường, thậm chí còn kéo đến đông đúc, gây khó khăn trong công tác quản lý. Đề nghị làm rõ, chấn chỉnh cũng như thông cáo báo chí về vấn đề này”.

Ông BÙI ĐỨC TUẤN - Khu sinh thái Yên Retreat, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng: “Sai thì hoàn toàn sai, chúng tôi không có ý kiến vì thành phố nói đúng mà. Doanh nghiệp chỉ mong là những sản phẩm đang làm được tham gia vào đề án. Vì có nhiều người mới gửi đề án nhưng chưa có sản phẩm. Trong khi có những người dù có làm sai nhưng sản phẩm lại mang lại hiệu quả, hình ảnh rõ ràng”.

Theo Nghị quyết 82 của HĐND thành phố Đà Nẵng về thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, Hòa Vang sẽ có tối đa 15 mô hình thí điểm. Địa phương đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí cụ thể và phương án để những mô hình sẵn có phù hợp với tiêu chí, tiếp tục hoàn thiện và khai thác theo quy định.

Ông NGUYỄN THÚC DŨNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang, Đà Nẵng: “Hòa Vang chỉ đạo cho UBND Hòa Bắc và đội quy tắc đô thị là những vấn đề gì không đúng thì buộc phải xử lý tháo dỡ, trả nguyên trạng. Còn nhưng mô hình có từ lâu, đã đầu tư lắp dựng, xét theo Nghị quyết 82 nếu phù hợp thì tạo điều kiện để họ phát triển”.

Mục tiêu phát triển mà Đà Nẵng định hướng là gắn du lịch với bảo tồn, xây dựng môi trường xanh, thân thiện, an toàn, hòa hợp giữa người dân, du khách và thiên nhiên. Việc quản lý và khai thác cần sớm thống nhất, có chủ trương cụ thể, tuyên truyền rộng rãi để nhà đầu tư và người dân có thể yên tâm tham gia theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Hùng