Đẩy mạnh giải pháp quản trị xanh cho doanh nghiệp

Diễn đàn thường niên về Quản trị Công ty (AF) với chủ đề “Khơi nguồn Tài chính Xanh và Quản trị Xanh" do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22/11 tại Hà Nội. 

Năm nay, VIOD lựa chọn chủ đề cho diễn đàn thường niên lần thứ 6 là “Khơi nguồn Tài chính Xanh và Quản trị Xanh", với mục tiêu thảo luận các vấn đề phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt. 

Cụ thể, diễn đàn sẽ thảo luận về giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn tài chính xanh như đầu tư xanh, trái phiếu xanh …và quản trị xanh - quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững là một chìa khóa quan trọng để khơi nguồn tài chính xanh và tháo gỡ phần nào những khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận các nguồn vốn.

Diễn đàn cũng sẽ thảo luận về giá trị thực tiễn của Quản trị E&S (Môi trường và Xã hội) trong việc khơi nguồn tài chính xanh và cách thực hiện dựa trên tầm nhìn và dấu ấn riêng của doanh nghiệp. Điểm nhấn mới của AF6 năm 2023 là Lễ vinh danh Hội đồng Quản trị của năm. Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đây là sự kiện chọn lựa Hội đồng Quản trị xuất sắc nhất với tiêu chí xét giải chú ý tới chất lượng Quản trị E&S.

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số