Diễn đàn kinh tế: Giải pháp vực dậy sức khỏe doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt đang đối mặt với nhiều thách thức, trong bối cảnh nhu cầu suy giảm trên thị trường quốc tế đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của các doanh nghiệp. Một loạt những khó khăn đã được các Đại biểu Quốc hội và giới chuyên môn chỉ ra trong nhiều diễn đàn gần đây.

Có thể kể đến việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất kinh doanh cơ bản (vốn, nhân lực, đất đai) chưa thực sự thuận lợi; chi phí sản xuất kinh doanh cao làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam; chất lượng quy định pháp luật và thực thi pháp luật cần tiếp tục được cải thiện; các doanh nghiệp sản xuất nội địa chưa phát triển mạnh mẽ và thiếu cơ chế hỗ trợ hiệu quả.

Những khó khăn này đòi hỏi phải có những giải pháp hỗ trợ, từ đó giúp cải thiện “sức khỏe doanh nghiệp”. Đây cũng là chủ đề chúng tôi lựa chọn trong tọa đàm ngày hôm nay, với sự đồng hành của 2 vị khách mời:

- TS. TÔ HOÀI NAM - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME)

- TS. NGUYỄN QUỐC VIỆT - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR)

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Hương -

Thanh Nga