Diễn đàn kinh tế: Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

“Tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó” - đây là 1 trong 2 chuyên đề trọng tâm tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam VSEF 2023. Diễn đàn là hoạt động thường niên của Quốc hội do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức.

VSEF 2023 năm nay có chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững".

Doanh nghiệp là trọng tâm phát triển của nền kinh tế, doanh nghiệp có khỏe thì nền kinh tế mới mạnh. Nền kinh tế đang thực sự cần tăng cường các năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững hơn, đặc biệt là sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khi kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.

Cùng thảo luận vấn đề này xin giới thiệu với quý vị hai vị khách mời:

- Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu quản lý Trung ương - CIEM.

- Tiến sĩ Vũ Đình Ánh - Chuyên gia Kinh tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Hương