Đề xuất điều chỉnh nghị quyết của Quốc hội theo Quyết định 1719 là chưa phù hợp

"Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, mở rộng đối tượng theo quyết định 1719 là chưa phù hợp, chưa đúng về nguyên tắc”. Đây là vấn đề được các đại biểu thảo luận sáng nay 30/1 tại phiên họp mở rộng của Thường trực Hội đồng Dân tộc thẩm tra sơ bộ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Trong Báo cáo Chính phủ đề xuất điều chỉnh, bổ sung để làm rõ một số đối tượng cụ thể thuộc diện đầu tư, hỗ trợ theo các dự án, tiểu dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1719 của Thủ tướng nhưng chưa được rõ trong Nghị Quyết số 120 Quốc hội khoá14.

Về vấn đề này, một số đại biểu cho rằng, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư để mở rộng đối tượng cho phù hợp với Quyết định 1719 là không đúng về nguyên tắc và chưa đủ cơ sở để điều chỉnh.

Giải trình nội dung này, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong quá trình thực hiện phát sinh 1 số vấn đề chưa rõ, chưa quy định trong Nghị quyết nên xin ý kiến Quốc hội.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền có liên quan, nhất là các quyết định có liên quan đến tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, tờ trình, quan điểm sửa đổi Nghị quyết của Quốc hội chứ không sửa Nghị quyết của Quốc hội để chuẩn hóa lại đối tượng như Tờ trình hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia - báo cáo Chính phủ rà soát các chương trình này, nếu có vướng mắc sẽ báo cáo Quốc hội điều chỉnh chung, tránh tình trạng mỗi chương trình lại báo cáo một thời điểm khác nhau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Diệu Huyền -

Nhật Huy