Đề xuất Nghệ sĩ Nhân dân được tính là tiến sĩ

Sáng 6/3, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã có buổi làm việc với Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ.

Trường Đại học Sân khấu điện ảnh đã và đang đào tạo được 7 khóa tiến sĩ, với 2 chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nghệ thuật sân khấu và Lý luận lịch sử phê bình nghệ thuật điện ảnh – truyền hình, hiện có 3 khóa đã tốt nghiệp. Các nghiên cứu sinh hầu hết có luận án thiết thực, đóng góp cho ngành nghệ thuật sân khấu- điện ảnh- truyền hình, tuy vậy, số lượng nghiên cứu sinh hàng năm không nhiều. Nhà trường cũng gặp khó trong công tác kiện toàn giảng viên cơ hữu đáp ứng tiêu chí đào tạo của Bộ GD&ĐT.

Với đặc thù đào tạo nghệ thuật, Trường đại học Sân khấu điện ảnh xin cơ chế đặc thù cho các giảng viên có danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân được tính tương đương học vị thạc sĩ, tiến sĩ để phù hợp ngành nghề đào tạo. Theo quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ yêu cầu tiêu chuẩn của người hướng dẫn là tác giả chính bài báo khoa học đăng trên tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đánh giá tới 0,75 điểm trở lên là yêu cầu quá cao, nhà trường đề xuất chỉ quy định khung điểm là 0,5. Đồng thời đề nghị tăng số lượng giảng viên thỉnh giảng cho cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật…

Thay mặt đoàn giám sát, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của trường đại học Sân khấu điện ảnh về đào tạo trình độ tiến sĩ. Đây là cơ sở góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sỹ trong thời gian tới. 

Như Huỳnh