Đề xuất nhà máy điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng qua đường dây riêng

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn.

Trong đó, Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Giá bán điện do hai bên thỏa thuận, trừ trường hợp đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời là đơn vị bán lẻ điện tại các khu công nghiệp, kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác để bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp. Trong giai đoạn đầu, cho phép đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời đấu nối vào hệ thống điện quốc gia tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam