Đề xuất tăng giá dịch vụ đăng kiểm

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ năm 2013 đến nay, giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thay đổi trong khi đó, lạm phát liên tục tăng cao, tiền trượt giá, thậm chí, lương cơ bản cũng được tăng nhiều lần, việc này đã khiến các đơn vị đăng kiểm gặp khó khăn trong xoay sở chi phí hoạt động.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc sụt giảm lượng phương tiện đến đăng kiểm thời gian vừa qua do thay đổi quy định về chu kỳ kiểm định, miễn đăng kiểm lần đầu xe cơ giới cũng khiến các trung tâm đăng kiểm bị sụt giảm doanh thu, khó khăn trong duy trì hoạt động. Cục cũng đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định ô tô thêm từ 30.000 đến 220.000 đồng tùy theo loại xe và 50.000 đồng phí lập hồ sơ với xe miễn đăng kiểm.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam