Di sản Việt Nam: Di sản văn hóa và sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Di sản văn hóa của Việt nam đã và đang ngày càng chứng minh được vai trò vô cùng quan trọng, là sự đa dạng văn hóa, là nguồn lực dồi dào để tăng trưởng kinh tế, là điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần của người dân Việt Nam.

Để hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước, chúng ta cần phải chú trọng phát triển văn hóa nói chung  và di sản văn hóa nói riêng, đặc biệt giải quyết mối quan hệ giữa di sản văn hoá và phát triển kinh tế bền vững, chiến lược và các chính sách phù hợp, trong khai thác tài nguyên và phát triển di sản văn hóa .

Đây cũng là vấn đề chính chúng tôi muốn đề cập trong chương trình Di sản Việt Nam hôm nay. Tuy nhiên, trước khi bàn tới vấn đề này, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại các tin tức đáng chú ý tuần qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Việt Hòa