Diễn đàn kinh tế: Đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh qua Nghị quyết 02 của Chính phủ

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 xác định “phấn đấu đến năm 2030, môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới”.

Năm 2024, Chính phủ ban riêng Nghị quyết 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên; cần nỗ lực thực chất để tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn về thể chế pháp lý và thực thi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đây cũng là nội dung trong chương trình Diễn đàn Kinh tế của chúng tôi ngày hôm nay. 

Xin trân trọng giới thiệu khách mời tham dự chương trình: 

TS NGUYỄN MINH THẢO - Trưởng Ban nghiên cứu Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương;

TS. TÔ HOÀI NAM - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền