Diễn đàn kinh tế: Khơi thông nguồn lực từ kinh tế tư nhân

Thời gian qua kinh tế tư nhân Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực then chốt, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP mà còn góp phần củng cố, tăng cường tính tự chủ của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của đầu tư tư nhân đang rất ảm đạm, năm 2023 dưới 3% là mức rất thấp.Cùng với đó, số doanh nghiệp giải thể đang gấp đôi, gấp ba lần số doanh nghiệp thành lập mới... Nếu tình trạng này không cải thiện sẽ ảnh hưởng đến vấn đề việc làm, thu nhập của người dân và không hỗ trợ cho quá trình nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Vậy làm thế nào để khắc phục và  khơi thông nguồn lực này, chúng ta sẽ cùng tìm kiếm câu trả lời qua góc nhìn  của:

-  Ông VŨ ĐÌNH ÁNH - Chuyên gia kinh tế

-  Ông TÔ HOÀI NAM – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư Ký doanh nghiệp Nhỏ và vừa Hà Nội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Diệu Huyền