Diễn đàn kinh tế: Thu hút nhân tài - Cơ hội để Việt Nam bứt phá

Việt Nam là quốc gia có lực lượng lao động trẻ năng động, có tiềm năng và ý chí vươn lên, Việt Nam cũng hội tụ đủ những yếu tố khoa học cơ bản, thúc đẩy được sự phát triển của tương lai.

Nhiều nhà khoa học Việt Nam thành danh trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh thu hút nhân tài giữa các quốc gia được dự đoán sẽ khốc liệt hơn trong thập kỷ tới, những bấp bênh và căng thẳng trong quan hệ quốc tế tiếp tục diễn ra trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư và chính trị thì Việt Nam cần phải làm thế nào để thu hút và trọng dụng được nhân tài để góp phần phát triển và bứt phá trong thời gian tới?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam