Định giá đất tránh "vừa đá bóng, vừa thổi còi"

Trong các điểm sửa đổi đáng chú ý của Dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) lần này, đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội đánh giá việc bỏ khung giá đất và trao quyền quyết định bảng giá, mức giá cụ thể hàng năm cho chính quyền các địa phương là nội dung sửa đổi quan trọng, phù hợp với thực tiễn hiện nay.

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tuy nhiên để hoàn thiện quy định này, các ý kiến nhấn mạnh đến đề xuất cần có tổ chức độc lập và chuyên nghiệp trong xây dựng bảng giá đất.

Về Hội đồng thẩm định giá đất được quy định tại Điều 166 của dự thảo Luật, đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hoà) cho rằng, việc quy định đến 14 đại diện sở, ngành và địa phương được cơ cấu vào thành phần thẩm định giá đất là quá đông, trong khi đó đây lại không phải là các tổ chức có nghiệp vụ về định giá đất.

Nhiều đại biểu cho rằng, khi dự thảo chưa có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm tính độc lập của Hội đồng thẩm định giá đất sẽ khó tránh khỏi tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

Ghi nhận các ý kiến đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, vấn đề tài chính đất đai là công cụ để Nhà nước thực hiện quyền quản lý và quyền đại diện cho chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Đồng thời khẳng định vấn đề định giá đất là vấn đề then chốt của mọi vấn đề.

Cũng Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, hoàn thiện quy định vấn đề tài chính này sẽ giải quyết được vấn đề đất đai lãng phí, đầu cơ, thổi giá. Đặc biệt, thông qua định giá đúng sẽ tính được giá trị gia tăng, địa tô chênh lệch đầu tư do nhà nước, người dân hay doanh nghiệp; Từ đó sẽ điều tiết được hài hòa các mối quan hệ lợi ích các bên, đảm bảo công bằng cho toàn dân.