Doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục được giảm thuế VAT trong năm 2024

Thúc đẩy tiêu dùng thông qua giảm thuế giá trị gia tăng-VAT đang là một trong những giải pháp quan trọng  tiếp sức cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo Nghị định 44/2023 của Chính Phủ, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng từ 01/7/2023 chi có hạn mức trong năm 2023. Trong bối cảnh xuất khẩu vẫn thiếu đơn hàng, doanh nghiệp mong muốn, 6 tháng đầu năm 2024, chính phủ tiếp tục duy trì chính sách giảm thuế VAT.

Những tháng cuối năm, đơn hàng xuất khẩu từ những thị trường truyền thống vẫn thưa vắng, khiến doanh nghiệp này phải nỗ lực xoay sở tìm thị trường mới. Tìm được dơn hàng đã là áp lực lớn, doanh nghiệp còn phải tìm nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường và hạn chế nguyên liệu nhập khẩu. Nhờ chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% của Chính phủ đã giúp doanh nghiệp tiết giảm đáng kể chi phí nguyên liệu đầu vào.

Với sản phẩm gỗ Việt Nam, tính chung 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10,8 tỷ USD, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2022. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại qua các hội chợ quốc tế, giúp các doanh nghiệp có thêm đơn hàng những tháng cuối năm, nhưng thời hạn được giảm thuế VAT đến cuối năm 2023 còn rất ngắn, vì vậy, nếu tiếp tục giảm thuế VAT trong năm 2024 sẽ giúp doanh nghiệp ngành gỗ tiết giảm chi phí, tao đà phục hồi bền vững hơn.

Năm 2023, trước khó khăn của nền kinh tế, Quốc hội tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Và sau ba tháng thực hiện – tháng 7 đến tháng 9, chính sách giảm 2% thuế VAT đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khoảng 11.700 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, nếu tiếp tục giảm thuế VAT trong năm 2024, ngân sách hụt thu khoảng 25.000 tỷ đồng, song đây lại là sự hỗ trợ rất kịp thời và cần thiết cho doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều DN vẫn thiếu đơn hàng, khó khăn về vốn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Quyền