Đối thoại chính sách: Chuyển đổi số: Động lực phát triển - nhiệm vụ trọng tâm

Những năm gần đây, chuyển đổi số là cụm từ được nhắc đến bên cạnh các khái niệm như điện toán đám mây, big data, blockchain,... và được coi như một xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng số 4.0.

Chuyển đổi số tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức và tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Nếu cách thức tiếp cận và tổ chức thực hiện ngay từ đầu không đúng sẽ rất khó sửa chữa khắc phục và đôi khi phải trả giá rất đắt; sự hình dung mơ hồ, sự hiểu lầm về mặt khái niệm sẽ khiến các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khó có thể xác định được lộ trình, chiến lược đúng đắn, phù hợp trong tiến trình chuyển đổi số.

Để tìm hiểu về thực tế quá trình chuyển đổi số tại thành phố Hải Phòng, thành phố có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc top đầu, trong chương trình Đối thoại chính sách hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay các vị khách mời:

- Ông HOÀNG MINH CƯỜNG, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng;

- Ông VŨ ĐẠI THẮNG, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Hải Phòng

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thu Quỳnh